Tư cách pháp nhân là gì ?

Pháp nhân là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Về pháp nhân có rất nhiều quan điểm và học thuyết như: có thuyết cho pháp nhân là một chủ thể giả tạo, có thuyết cho nó là một chủ thể thực sự v.v.. nhưng quan trọng nhất pháp nhân chỉ ra được các thực thể hội đoàn có những biểu hiện tương tự như thể nhân.

Pháp nhân có nhiều định nghĩa, song theo pháp luật Việt Nam thì pháp nhân là những cá nhân, tổ chức có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như chính trị, kinh tế, xã hội… Một cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân thì cũng không được pháp luật công nhận có quyền ký kết các văn kiện pháp lý về kinh tế, chính trị, xã hội (nếu cố tình ký kết thì văn bản đó vẫn sẽ bị coi là vô hiệu lực).

Một tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015 :

1. Được thành lập hợp pháp

2. Phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác

4. Nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Ưu điểm của tư cách pháp nhân là gì ?

  • Khi có tư cách pháp nhân thì cá nhân hoặc tổ chức được pháp luật thừa nhận là chủ thể pháp lý độc lập, có khả năng tham gia vào các quan hệ kinh doanh độc lập.
  • Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của tổ chức hoặc cá nhân thành lập, mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan chỉ có pháp nhân chịu trách nhiệm, không liên quan tới tài sản của cá nhân hoặc tổ chức thành lập pháp nhân (công ty) đó.
  • Minh bạch rõ ràng tài chính đối với pháp nhân (công ty) và những cá nhân hoặc tổ chức điều hành nó.
  • Pháp nhân không gặp phải những thay đổi bất ngờ như thế nhân, hoạt động của nó kéo dài và không bị ảnh hưởng bởi những trục trặc của riêng mỗi thành viên.

Bạn có thể vào url: tư cách pháp nhân là gì? để hiểu rõ hơn về vấn đề này

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *